1965 - In De Kwakel blies men hoog van de dorpstoren

De Kwakel – In het rustige De Kwakel is zondag flink wat leven gekomen door twee stunts die werden geleverd.

Het begon met de eerste kwartaalcollecte voor het kerkebouwfonds. Pastoor Heemskerk beloofde, dat, wanneer de opbrengst meer dan ƒ 1.500,- zou zijn, ’s middags een kerkklok zou luiden. Zou het bedrag meer dan ƒ 3.000,- zijn dan beloofde de pastoor een muzikale stunt.
“Zelfs al moet ik van de gemeente wegens verstoring van de zondagsrust de gevangenis in, dan nog zorg ik hier vanmiddag voor muziek.”

In vijf missen hield pastoor Heemskerk een preek van veertien minuten. Daarna verzocht hij de kerkgangers om geld in de enveloppe te deponeren die ieder op zijn plaats had gekregen. De opbrengst van ƒ 3.362,20, zelfs voor De Kwakel een ongekend hoog bedrag.

De pastoor hield onmiddellijk na de laatste mis de belofte van een muzikale stunt. Binnen een half uur werden leden van Fanfare Tavenu opgetrommeld en vervolgens werden zij naar het dak van de toren gebracht voor het geven van een concert. Honderden verbaasde Kwakelaars stroomden uit hun huizen toen zij de eerste verheven klanken hoorden. Binnen vijf minuten stond het grootste deel van het dorp rond de toren om de muzikanten een ovatie te brengen.

Iedereen was het er na afloop over eens: “De eerste stunt van de pas benoemde pastoor Heemskerk, was een goeie.”

Bron: De Amstellander don 17 juni 1965