1894 -2024 Drechtdijk (72)

1894 Drechtdijk…Toen
De oude boerderij “Ora et Labora” (Bid en Werk) werd in 1873 in gebruik genomen aan de oostzijde van de Kleine-Drecht en was alleen varende te bereiken. Vanaf 1885 kwam er een rechtstreekse ontsluiting via de ophaalbrug aan de toen aangelegde rijweg, de Vrouwenakkerscheweg, thans de Drechtdijk. Weduwe Gerritje Bartels-Könst gaf in 1872 opdracht voor de bouw van de boerderij voor haar dochter Catharina (Trijntje) Bartels. Deze was getrouwd met Gerrit Röling, afkomstig uit Aarlanderveen. Moeder bleef wel eigenaar tot aan haar dood in 1877. De 16,5 ha. land om de boerderij werd toen eigendom van het jonge echtpaar. De boerderij kwam in 1914 in eigendom van zoon Dirk Röling en zijn vrouw Pieternella van Diemen; zij kregen 13 kinderen. Hun zoon Theo (1914) bleef in De Kwakel en werd kweker aan de Boterdijk. Hij was in het dorp bekend als lid van het Oranjecomité. In de crisisjaren 1929/1931 werd het moeilijk voor de boeren om het hoofd boven water te houden. Dirk Röling verkocht de boerderij en land aan zijn neef Dirk van Rijn (Dzn), bewoner en eigenaar van de Johannes Hoeve.

2024 Drechtdijk… Nu Dirk van Rijn sr. werd zodoende in 1932 de nieuwe eigenaar van “Ora et Labora” op voorwaarde dat het bedrijf werd vrijgespeeld voor zijn oudste zoon Dirk jr. In het voorjaar van 1933 verliet Dirk Röling met zijn gezin de boerderij en verhuisde naar Bodegraven. Dirk jr. trouwde in 1933 met Sophia van Tol uit Ouderkerk en pachtte de boerderij van zijn vader. In 1944 werd hij eigenaar van de boerderij. De tuinbouw kwam sterk in opkomst en de zonen Kors en Herman begonnen hun kwekerij op het land van hun vader. De oudste zoon Theo trouwde in 1967 met Adrie Korrel uit Breukelen en zij namen de boerderij over. Vader en moeder lieten een woonhuis bouwen op Drechtdijk 109. Theo liet als een van de eerste veehouders aan De Kwakel o.a. een moderne lig¬boxenstal bouwen. Gelijktijdig vond er ook schaalvergroting plaats. Eind twintigste eeuw verkeerde de boerderij in een dusdanig slechte staat dat restauratie te duur bevonden werd. In maart 1998 werd de boerderij aan de Drechtdijk 117 uiteindelijk afgebroken om plaats te maken voor een boerderijachtig pand. Eind 1998 werd het in gebruik genomen door de huidige bewoonster Adrie van Rijn- Korrel, sedert 2007 weduwe van Theo van Rijn. Al 151 jaar Ora et Labora op deze plek aan de Drechtdijk van Toen naar Nu.