1910 - 2013 Kerklaan (19)

Ca. 1910 De Kerklaan ...Toen :
Boerderij "De Verandering" links stond langs de Kleine Drecht, de Kerklaan liep tot aan de boerderij, dat stukje werd ook wel de "Slappe Slinger" genoemd. De boerderij was rond 1800 gebouwd, kwam in 1848 in handen van Jasper Leenders en later, in 1871, ging hij over naar zoon Huib. Die kocht in 1874 ook 7 ha land aan de Boterdijk, de hoek die nu bekend staat als De Oker. De opvolger van Huib, zijn oudste zoon Jasper, leek heel veel op de toenmalige Paus Leo Xlll van Rome. Daarom kreeg Jasper Leenders in het dorp de eerbiedige bijnaam "De Paus" (overigens zonder witte rook). De boerderij "De Verandering" werd in de volksmond als vanzelf omgedoopt tot "Het Vaticaan". In 1922 trok "De Paus" zich terug uit zijn ambt en vertrok naar Rijnsburg. Martinus (Beer) Vlasman woonde bij het Tolhuis en wilde voor zichzelf beginnen; hij werd de nieuwe eigenaar van dit ‘heiligdom'.

2013 De Kerklaan... Nu :
De boerderij bleef evenwel Het Vaticaan heten. Vlak na de oorlog, in 1947, werd de Kleine Drecht gedempt voor de ontsluiting van de toekomstige wijk de Mgr. Noordmanlaan. Voor die wijk werden er stukken land van Vlasman opgekocht. Het boerenbedrijf liep echter terug en de kinderen Vlasman zochten hun toekomst verder in de tuinbouw. Er was voor hen land genoeg aan de overkant en in De Oker. In 1957 is de boerderij verkocht aan de Coöperatieve bank en is nog dat jaar gesloopt. In 1958 verrees er op die plek een nieuw bankgebouw van de Boerenleenbank (de latere Rabobank) met een woonhuis. Dit bankfiliaal is anno 2013 gesloten.