1920 - 2013 Tolhuissluis (21)

1920 Tolhuissluizen ...Toen:
De opening van het sluizencomplex vond plaats op 18 september 1824. Het Aarkanaal is omstreeks 1630 gegraven als verbinding tussen de Aar (bij Papenveer) en de Drecht (bij Tolhuis). Hiermee was een vaarroute tussen Gouda en Amsterdam tot stand gekomen. Aan de, in de loop der jaren ontstane, heffingen van tol- en jaaggelden op de route werd in 1817 door Koning Willem 1 een einde gemaakt.(Koning Willem 1 werd ook wel de kanalenkoning of de handelskoning genoemd.) Tevens is toen het besluit genomen om de gehele vaarroute te verbreden en te verbeteren. Dit heeft o.a. geresulteerd in het sluizencomplex bij Tolhuis. In 1892 zijn de sluizen droog gelegd voor groot onderhoud. Bij een volgend groot onderhoud 18 jaar later, in de zomer van 1920, werd het personeel onderin de droge sluis op deze gevoelige plaat vastgelegd.

2013 Tolhuissluizen ... Nu:
De grote sluis heeft een schutkolklengte van 52 meter en is 8.15 meter breed. De slagdorpels van de sluisdeuren liggen op - 3.00 meter N.A.P. De kleine sluis heeft een schutkolklengte van 24 meter en is 4.05 meter breed. De slagdorpels van de sluisdeuren liggen op -1.93 meter N.A.P. De sluizen zijn weer open en gerenoveerd en alles is opnieuw gemetseld en er zijn nieuwe gedenkplaten in aangebracht. Het is weer een prachtig mooi bouwwerk geworden met een nieuw huisje erbij en klaar voor de toekomst. De afwerking is in de laatste fase.