1929 - 2020 Boterdijk (54)

1929 Boterdijk, …Toen
De bocht in de Boterdijk met links Café Pouw, het is winterdag, kijk maar: ijs in de Kleine-Drecht. Dit brede water liep via een sluis bij de Vrouwenakker van het Amstel-Drechtkanaal langs de Drechtdijk naar het ‘Gat van Schelling’ aan de Boterdijk waar het overging in de Ringvaart. Vandaar naar het Zijdelmeer en bij Café De Herberg via weer een sluis in de Amstel. De Kwakel had in die periode heel veel vaarwegen en bijna alles werd per praam en roeiboot vervoerd. Rechts de boerderij van Jan van Doorn ‘Mea Laetitia’ (Mijn Vreugde) met een volle hooiberg voor de koeien in de winterperiode. Op de achtergrond de oude kerk met de spits die in 1875 gebouwd is onder leiding van Pastoor Cornelis Vasse.

2020 Boterdijk,… Nu
Het Café Pouw en de grond werden in 1955 geschonken aan de R.K. kerk door eigenaar Cornelis Pouw. Het kerkbestuur vroeg aan To van Doorn om als beheerster van ‘Ons Huis’ aan te willen treden. Zij nam die baan aan en beheerde met steun van haar vriendin Jo Vlasman dit dorpshuis. Het werd in de volksmond ook wel ‘Nachtclub To & Jo’ genoemd. Nu staat er op die plek het huis en het kantoor van Jac Oosterveer met de twee oude bomen nog op dezelfde plaats. Op de achtergrond de nieuwe kerk (zonder spits) en twee nieuwe huizen rechts plus nog een puntje van het kalverenlandje dat ‘De Krocht” genoemd werd, wat nu de tuin van is van Bakkie. Ruim 91 jaar verder is er heel veel veranderd aan de Boterdijk.