1930 - 2016 Kwakelsepad (40)

1930 Kwakelsepad, …Toen
De Heilig Hartschool geheel verbouwd met de nieuwe gymnastiekzaal. De Rooms-Katholieke school was in 1910 geopend voor gebruik. De Kwakelse aannemers waren Lodewiekus Hendrikse en Willem de Horde, die in 1909 startten met de eerste 3 lokalen en de woning voor het schoolhoofd, meester Despomare. In 1920 is de school nog keer flink uitgebreid met 5 lokalen en in 1930 kwam de gymnastiekzaal erbij. Dat was dankzij de inspanningen van hoofdmeester Piet Graven, die tevens ook de Gymnastiekvereniging DWS (Door Wilskracht sterk) oprichtte in 1930.

2016 Kwakelsepad, … Nu
In oktober 1988 is de oude Heilig Hartschool gesloopt. Er werd al geen les meer gegeven en herbergde het “Dorpshuis De Quakel”. De leslokalen waren bijzonder geschikt om als oefenruimte te dienen voor de vele Kwakelse verenigingen. Van 1974 t/m 1988 werden er o.a. ondergebracht een peuterspeelzaal, de hobbyclub en Tavenu. In de grote zaal (twee oude lokalen samengevoegd) van het dorpshuis werden in de jaren zeventig discoavonden georganiseerd. Na de sloop zijn op die plek deze kleinere woningen voor ouderen gebouwd. Waarschijnlijk wonen er nu mensen die daar ook nog op school hebben gezeten.