1935 - 2013 Noorddammerweg 2 (27)

Ca. 1935 Noorddammerweg, ...Toen
De Noorder-Legmeerpolder is in 1877-78 drooggevallen. Met het in cultuur brengen werden er door de grotere landeigenaren boerderijen gebouwd die zij opvolgend lieten exploiteren door pachters. De eerste pachter van deze boerderij was Jan Klijn die er met zijn gezin vanaf 1883 woonde. De boerderij is dus van bouwjaar 1883. In 1914 liep het pachtcontact af, Klijn was ook al op leeftijd, en Hubertus (Bertus) Verlaan werd de tweede pachter. Rond 1930 was er 21 ha land in gebruik, waarvan 1,5 ha bouwland en 19 ha weiland. Hierna werd er overgeschakeld naar een volledig melkveebedrijf. (foto: Cor, Mien, Pie en zoontje, Annemie & Bertus Verlaan.

2013 Noorddammerweg, ... Nu
Zoon Kees Verlaan nam de boerderij van zijn vader over in 1942 en trouwde met Agatha van den Ancker. Dit echtpaar kreeg 3 dochters en een zoon. Halverwege de jaren zestig kwamen er plannen van de gemeente Uithoorn om een sportcomplex aan te leggen aan de Vuurlijn, het oog viel op deze locatie. In 1968 verhuisde het gezin Verlaan naar een woning in Uithoorn. In 1969 werd de oude stal en hooiberg omgebouwd tot kleedkamers en kantine voor de hockeyvereniging Qui Vive en werden er hockeyvelden aangelegd. In 1970 betrok het echtpaar Cornelis en Anna Smits de oude boerderij. In januari 2002 is de oude stal afgebrand en er is weer een geheel nieuw modern complex neergezet en geopend 3 jaar later in januari 2005, wat veel extra verkeer betekende. Dit jaar komt er dan eindelijk een fietspad langs de Noorddammerweg, die daarmee voor het langzame verkeer een stuk veiliger wordt.