1948 - 2013 Mgr. Noordmanlaan (25)

1948 Mgr. Noordmanlaan, ...Toen
Na de Tweede Wereldoorlog was er ook in De Kwakel een groot tekort aan woningen. De Kwakelse gemeenschap had weer vertrouwen in de toekomst en er volgde in het dorp een ware babyboom. Veel jonge gezinnen met kinderen die vlak na de bevrijding op zoek waren naar een eigen huisje. De Uithoornse Burgemeester Koot en professor Wieger Bruin waren in de jaren voor de oorlog al bezig geweest met het maken van woningbouwplannen van Uithoorn en De Kwakel, hier ontstond dan ook de nieuwe Mgr. Noordmanlaan.

2013 Mgr. Noordmanlaan, ... Nu
Wat brengt de toekomst voor deze Nostalgische woonwijk, na 65 jaar? De huizen zijn thans in bezit van woningbouwvereniging "Eigen Haard" die in de nabije toekomst (2015) plannen heeft om het deel aan de Ringvaart te renoveren en in 2017 het oudste, middelste gedeelte te slopen. Heel jammer dat zo'n mooie wijk met zoveel Kwakelse historie hiermee verloren gaat. Daar staat tegenover dat het niet zo moet zijn dat door de leegstand er in toenemende mate verpaupering optreedt. Wij hopen dat de Gemeente Uithoorn en woningbouwvereniging "Eigen Haard" de huidige bewoners van deze wijk in een nieuw of gerenoveerd huisje terug laten keren in de hun zo vertrouwde woonomgeving de Mgr.Noordmanlaan. Gelukkig hebben wij de foto's nog.