1957 - 2020 Ringdijk, KDO (56)

1957 Ringdijk, KDO …Toen
R.K. Voetbalvereniging K.D.O. (Kracht Door Oefening) is op 1 september 1945, heropgericht. In 1926 werd er al gevoetbald in de laagte van de Kuil, vlakbij de Fortbrug aan de Ringdijk onder de naam K.D.O. Hierna kwamen de jaren dertig, de bekende crisisjaren. De mensen hadden het niet breed en er moest hard gewerkt worden. In de oorlogsjaren ’40 – ‘45 werd er gestopt met de voetbalclub. Vlak na de Tweede Wereldoorlog pakten 5 initiatiefnemers de draad weer op en werd K.D.O. heropgericht. In 1945 al begonnen ze op een weiland op de hoek van de Vuurlijn/Noorddammerweg. In 1957 werd het nieuwe sportcomplex aan de Ringdijk, beter bekend als ‘Ut Hanenpad’, in gebruik genomen, zie de bloemversiering van de opening nog op het clubhuis.

2020 Ringdijk, KDO … Nu (75 jaar)
Na vele nieuwbouw en verbouwingen in de loop der jaren, was het complex niet meer van deze tijd. Het hoofdbestuur begon voortvarend aan nieuwe plannen te denken over nieuwbouw. In mei 2009 zijn de oude kleedkamers, kleine sporthal en de kleine kantine gesloopt, de grote sporthal (1982) bleef alleen staan. De bouw werd supersnel gerealiseerd: met inzet van veel eigen vrijwilligers en hulp van veel Kwakelse bedrijven kon binnen een half jaar het splinternieuwe complex opgeleverd worden. Sloop van de oude grote kantine en de bouw van de nieuwe met vernieuwd straatwerk eromheen was in oktober, net voor de seizoenopening, gereed. Op 20 november 2009 werd het nieuwe complex geopend door alle K.D.O.-leden van verdienste. Ook de naam veranderde. De vereniging heet sinds 2009 Sportvereniging K.D.O., met 9 verschillende sportafdelingen en met ca. 1250 leden. Deze week, op 1 september: K.D.O. 75 jaar! Van Toen 1945 naar Nu 2020. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum, namens het bestuur van de Stichting De Kwakel Toen & Nu.