1961 - 2021 Boterdijk 77 (59)

1961 Boterdijk …Toen
De geschiedenis van een boerderij op deze locatie gaat echter veel verder terug, naar 1772 met als eigenaar Bart Bartelse. De naam “Nooitgedacht” komt voor in een akte uit 1821. Even na 1900 vond er een flinke uitbreiding van landerijen plaats. Na het vertrek in 1907 van veehouder Hendricus Schijf diende in april van dat jaar Frans Klijn (boerderij Huis ter Leeuwe, Jaagpad) zich aan als nieuwe pachter van de Nooitgedacht. Kort daarna, in 1908, werd in opdracht van de eigenaar, Verzekering Maatschappij Utrecht (AMEV), de oude Nooitgedacht gesloopt en de nieuwe boerderij gebouwd. Nooitgedacht is in 1944 nog steeds 28 hectare groot en in eigendom van de AMEV. Deze eigenaar verkoopt het in 1970 aan de gemeente Uithoorn voor de geplande bouw van de woonwijk Meerwijk.
In 1950 werden Adriaan en Ans Klijn de nieuwe pachters. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Tot oktober 1979 zijn Adriaan en Ans op de boerderij blijven wonen, dat jaar verhuisde het echtpaar naar Woerden. Na hun vertrek gaf de gemeente Uithoorn de boerderij met een gedeelte van het land in pacht aan veehouder Anton van Schaik. Dit was geen groot succes, de pacht werd ontbonden en er werd een nieuwe pachter gezocht. Het overige land was inmiddels aan buurman Hans Blommenstijn (boerderij Leeuwarden) in vrije pacht afgegeven. Piet Blommestijn, de broer van Hans, werd per mei 1983 de nieuwe pachter en pachtte net als zijn voorganger nog maar met een deel van het land. Na beëindiging van zijn melkzaak zag Piet het nog wel zitten wat kleinschalig te gaan boeren en daarmee ook terug te keren naar zijn geboorteplaats. Dit alles toen al met de wetenschap dat de voortgaande bouw van Meerwijk ook het land van de Nooitgedacht binnen enkele jaren zou gaan innemen. In de loop van 1991 was het zover en behoorde de Nooitgedacht als veehouderbedrijf voorgoed tot het verleden. Piet, die inmiddels op leeftijd raakte, wist in 1993 de boerderij te verruilen voor een nieuwbouwwoning.

2021 Boterdijk … Nu (Rijksmonument)
Uiteindelijk vervalt het land van de boerderij in ca.1993 ten prooi aan de nieuwbouwwijk Meerwijk. Vanaf het najaar 1993 bewonen sindsdien Wim en Marie José Börger de Nooitgedacht. Dat jaar hadden ze het boerderijerf met resterende gebouwen gekocht van de gemeente Uithoorn. De grote schuur is destijds (1994/95) doorverkocht aan Adrie Voorn (Jzn) en ingericht tot burgerwoning. Adrie maakt gebruik van de eigenlijke toegangsbrug die het erf van oudsher ontsluit. Wim had een bedrijf in het restaureren en construeren van houten meubilair. De voormalige koestal werd daarbij ingericht als een bezichtigingsruimte. De til boven de rechter koestand is hierbij gehandhaafd gebleven en heeft een galerijfunctie gekre¬gen. Begin 2001 is de kleine schuur, achter op de werft, afgebroken en vervangen door een soortgelijk gebouw dat dienst is gaan doen als garage. Dit was mogelijk doordat er rechts van het hoofdgebouw een nieuwe toegangsdam het erf ontsloot. Eerder bevond zich aan die zijde de tuin en de boomgaard van de boerderij. Eind 2015 is er een “Escaperoom” en een Bed & Breakfast-locatie van gemaakt. Inmiddels is Boerderij Nooitgedacht erkend als rijksmonument en in maart 2021 onder voorbehoud verkocht.