1962 - 2015 Anjerlaan (35)

1962 Anjerlaan,.... Toen
De Anjerlaan was de eerste straat in de Zuider-Legmeerpolder, beter bekend als "De Kuil". Hier liep het kleine doodlopende straatje langs de huizen rechts van de families Kok en Rietbroek. Met de aanvang in 1959 van de bouw van de Chrysantenlaan (op de foto midden rechts), werd de Anjerlaan doorgetrokken naar de nieuwe huizenblokken. In 1961/62 werden de huizen in de Anjerlaan en de Fresialaan (links) afgebouwd. De Anjerlaan kronkelde met een bocht eromheen, naar de Fresialaan.

2015 Anjerlaan, ... Nu
Door de aanleg van de nieuwe lagere Heilig Hartschool aan de linkerkant van de weg in 1963/64 en de afbouw van de Cyclamenlaan in 1964/65 rechtsachter in De Kuil-1, kwam er meer autoverkeer. Er kwam een besluit in 1965 om de Anjerlaan, nu 50 jaar geleden, op te gaan hogen. Van de Cyclamenlaan (bestaat ook 50 jaar) naar de Ringdijk als een nieuwe grote weg en een grote zandhoop. De kinderen van de lagere school hadden die zomer lang een heel grote zandbak om in te spelen, wat ze ook naar hartenlust deden. Na 50 jaar is er weer heel wat veranderd, maar het oude paadje langs de huizen ligt er nog als toegangsweg voor de bewoners.