1973 - 2022 Drechtdijk (66)

1973 Drechtdijk …Toen
Dit pand stamt uit ca.1754 in zijn oudste vorm en is op één na de oudste boerderij van De Kwakel. De oude naam was “Het Hooihuis”, in die tijd bewoond door Cornelis van Rossum en Maria Zoetemelk. Waarschijnlijk heeft een latere bewoner, Jan Broere, een grote verbouwing laten doen in ca. 1882 en is deze vorm ontstaan. Het water van de Kleine-Drecht stroomde aanvankelijk vlak voor deze boerderij langs; de Drechtdijk is in 1884 aangelegd. Na het overlijden van de weduwe Broere werd haar zoon Gerrit de nieuwe bewoner. Hij huwde op 4 juli 1928 Marie Broere-Könst. Gerrit werd in 1928 veehouder en overleed in 1963. Hij was tevens de laatste veehouder van deze boerderij. Zijn weduwe Marie Broere-Könst bleef er wonen tot aan haar dood in november 1973. Er was geen opvolging, want het echtpaar was kinderloos. Na haar overlijden werd de woning onbewoonbaar verklaard en was toe aan een grote verbouwing.

2022 Drechtdijk… Nu
De boerderij was al in het bezit van de familie Lek en Cock en Annelies Lek kochten het in 1974. Zij besloten tot een grootschalige restauratie in oude stijl en daardoor bleef deze oude boerderij behoed voor de sloop. In 1980 trok het echtpaar Lek in deze prachtige boerderij in en gaven de naam “Halle Hoeve”. De naam verwijst naar het oorspronkelijke boerderijtype, zoals Saksische of Halle type, dat veel voorkomt in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het is nu een prachtig gemeentelijk monument, met mooie Leilindes voor en naast het pand.