1977 - 2013 Damsluis (23)

1977 Vuurlijn, ...Toen:
Links de oude damsluis en rechts de zwarte schotbalkenloods bij de kruising Vuurlijn/Poelweg. De Vuurliniedijk tussen Kudelstaart en Uithoorn is aangepast in ca.1890/95 voor militaire doeleinden in combinatie met de forten rond Amsterdam. Dit gedeelte van de liniewal diende tevens als waterkering ingeval de Zuider-Legmeerpolder (links achter de damsluis) onder water gezet moest worden. De damsluis kon met schotbalken worden afgesloten bij oorlogsdreiging. De balken lagen opgeslagen in de zwarte loods. Zo kon de Zuider-Legmeerpolder geïnundeerd worden. De vijand kon er dan niet doorheen met een schip, dat was te ontdiep en ook niet met paard en kanonnen, die liepen vast in de modder. In 1984 is de ernstig vervallen schotbalkenloods gesloopt.

2013 Vuurlijn, ... Nu:
De damsluis is in 2008/2009 gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen in april 2009, een mooi stukje historie dat nooit gebruikt is en bij het Wereld Erfgoed 'de Stelling van Amsterdam' behoort. De Vuurlijn is de grens tussen de Zuider- en Noorder-Legmeerpolder. Aan de veilge noordzijde (rechter kant) stonden nog 6 batterijen opgesteld om de 3 forten van Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn te bewaken. Ook op het parkeerterrein van KDO en in de bocht Vuurlijn/Ringdijk stonden vroeger batterijen opgesteld. Op de lijn van de Vuurlinie liep vroeger een Kerkpad, de Kwakelaars gingen te voet naar de kerk in Kudelstaart. Een heel klein deel van dit kerkpad is nog te zien bij Vrouwentroost, daar staat een bordje waarop je het kunt lezen hoe het vroeger was.