1986 - 2015 Elzenlaan (42)

1986 Elzenlaan, …Toen
De foto is gemaakt in juni 1986 van de sloot achter de Elzenlaan. Links is het houten schuurtje op het tuinland van Manus Vermeij. Het zal in de oorsprong wel een turfschuur geweest zijn; misschien wel van Jan Leenders die het Zijdelmeer uitbaggerde. Bij zijn dood in 1890 werd het bedrijf gestopt door de erven Leenders. Het stuk water achter de Schanskerk werd gedempt voor de aanbouw van het priesterkoor van de kerk. De arken en woonboten die daar lagen werden in 1960 verplaatst naar de Elzenlaan. Vanaf 3 november werden daar de eerste 10 bewoners ingeschreven.

2015 Elzenlaan, … Nu
In 1961 lagen er 16 arken en woonboten aan beide zijden van de Elzenlaan. De voorste ark rechts is van Ad en Quileen van der Schaft, die op die plek al vanaf 1976 wonen. De ark is in 1985 wel helemaal opnieuw opgebouwd op een nieuwe betonnen bak. Het oude landje van Vermeij is nu een prachtig rustig natuurgebied en hier leven allerlei verschillende soorten watervogels en opvallende vogels zoals reigers, lepelaars en ooievaars.