1994 - Koninklijke onderscheiding voor Zuster Schijf

De Kwakel – Zuster Michaelina Schijf ontving afgelopen zaterdag, vlak voor de start van de Kwakelse braderie, uit handen van loco-burgemeester Gerrit Verbruggen een Koninklijke onderscheiding.

Aan zuster Michaelina Schijf is de Ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Voor het eerst trad Gerrit Verbruggen op in de hoedanigheid van loco-burgemeester. Ton Brozius, voorzitter van de Kwakelse winkeliersvereniging hing hem persoonlijk de ‘ambtsketting’ om en verklaarde Gerrit officieel als loco-burgemeester.

De uitreiking vond plaats in het Dorpshuis De Kwakel. Zuster Michaelina Schijf heeft in de veertig jaar dat zij non is, voor het merendeel haar werk in het buitenland verricht. In 1960 is zij voor 34 jaar naar Sri Lanka vertrokken waar zij zich vestigde in het klooster Ratnapura. Hier verblijven weeskinderen en eveneens wonen hier intern honderd meisjes die daar ook op school gaan.

Zuster Schijf had als taak om de meisjes te begeleiden en fungeerde derhalve als een soort ‘moeder’. Ze bezocht elke week het ziekenhuis en ging elke dag naar de allerarmsten van Sri Lanka die in de plantages leven. Met geldelijke steun van familie en de stichting Naomi kon zij helpen. Op 24 april is zuster Michaelina Schijf definitief teruggekeerd naar Nederland, waar zij zich vestigde in het klooster Terhaghe in Eindhoven om daar de rest van haar leven te blijven. Zij houdt zich thans bezig met de verzorging van zieke, oude nonnen. Zuster Schijf behoort tot de orde ‘zuster van liefde van Jezus en Maria’.

Afgelopen zaterdag was er een grote happening rondom haar. Deze begon om 09.45 uur toen zij en de loco-burgemeester onder muziek- en politiebegeleiding in riksja’s naar en over de braderie werden gereden. Alle aanwezigen en met name zuster Schijf, waren zeer onder de indruk van de koninklijke onderscheiding.

Tot op het moment zelf wist geen van de genodigden wat er zou gaan gebeuren. De zuster zelf vindt haar werk heel gewoon. Zij vindt dat zij alleen haar werk heeft gedaan en daarvoor niets heeft verdiend. In haar leven hanteert zij de uitspraak: ‘iemand anders blij maken is jezelf blij maken’. En dit ondervindt ook stichting Naomi in Sri Lanka. De stichting benoemde de zuster tot erelid.

Mensen die haar schriftelijk willen feliciteren kunnen schrijven naar Klooster Terhaghe, Provincialaat van Eindhoven, Zusters van liefde van Jezus en Maria, t.a.v. zuster Michaelina Schijf, postbus 4175, 5604 ED Eindhoven.

Zuster Michaelina Schijf
Geboren en getogen in De Kwakel.
Op 24 jarige leeftijd ingetreden in de orde Zusters van liefde van Jezus en Maria. In 1960 voor 34 jaren vertrokken naar de missie in Sri Lanka.

Per 20.04.1994 was zij terug in Nederland. Zij werd op 20.08.1994 voor haar missiewerk koninklijk onderscheiden. Uit handen van loco-burgemeester Gerrit Verbruggen ontving zij in het dorpshuis van De Kwakel de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Bron: Collectie André Winter > Krant ? 23-08-1994
Gedigitaliseerd door Corinne Hogenboom. 13-12-2015