1995 - Pastoor Noordman Aalmoezenier

Mgr. J.J.J. Noordman, pastoor in De Kwakel van 1940 tot 1952 en huisprelaat van de paus.

Aalmoezenier

Van 1940 tot 1952 was mgr. J.J.J. Noordman pastoor in De Kwakel. De toen zestigjarige priester had bij zijn komst naar De Kwakel een bijzondere loopbaan achter de rug. Hij was in 1880 geboren in Woubrugge, werd in 1904 priester gewijd en was kapelaan in Ilpendam, Amsterdam, Monster en Haarlem, aldus de Bussumer J. Peskens, die deze film beschikbaar stelde. In 1917 werd Noordman majoor aalmoezenier bij de eerste legerdivisie. In 1930 volgde zijn benoeming tot kolonel hoofdaalmoezenier van leger en vloot. Toen hij na de oorlogsdagen van 1940 pastoor werd in De Kwakel, droeg hij de ‘versierselen’ die bij zijn hoge functie hadden behoord. Met zijn paarse toog (als huisprelaat van de paus) en bij feestelijke gelegenheden zijn koninklijke onderscheidingen op zijn borst was hij letterlijk een kleurrijke verschijning.

Pastoor Noordman bleek een goede herder te zijn. Hij had de parochie van De Kwakel lief en die liefde kwam beslist niet van één kant. Dat bleek heel duidelijk bij de viering van zijn veertigjarig priesterfeest op 15 augustus 1944. In 1952 ging hij met emeritaat. Hij vestigde zich in het Brabantse Sterksel, waar hij in 1957 overleed. Pastoor Noordman werd in De Kwakel begraven.

30-03-1880 / 25-09-1957

Bron: Collectie André Winter > Uithoornse Courant 22-02-1995
Gedigitaliseerd door Corinne Hogenboom. 13-12-2015