2008 - Een terugblik - 40 jaar Parochiekerk

Na een maandenlange voorbereiding was het zondag 23 november 2008 dan eindelijk zover. Het feit dat het 40 jaar geleden was dat ons huidige kerkgebouw werd geopend was volop reden om dat met een feestdag op te luisteren. Er was massaal gevolg gegeven aan de uitnodiging om deze dag bij te wonen. Om 11.00 uur was de kerk tjokvol toen de feestelijke eucharistieviering begon.

Deze viering werd muzikaal ondersteund door de 3 koren die onze kerkgemeenschap rijk is en met volle overgave werden door kinderkoor 4-You, zanggroep the Bridges en het 'seniorenkoor' St Caecilia diverse liederen ten gehore gebracht. Tijdens de dienst werden de kinderen elders in het gebouw bezig gehouden en aan het eind van de mis toonden zij de ouderen wat zij hadden gemaakt en brachten zij een door hen ingestudeerd lied ten gehore. Ook de rest van de dag werden zij door een enthousiaste groep bezig gehouden.

Na de dienst was het tijd voor een diapresentatie, verzorgd door Stichting De Kwakel Toen & Nu, een presentatie die regelmatig herhaald werd van 12.30 uur tot 15.00 uur. Veel parochianen genoten van de herinneringen die de getoonde beelden bij hen opriepen, beelden van de oude kerk en de nieuwe, beelden van de afbraak van de oude en de bouw van de nieuwe kerk. Dit onderdeel van de dag werd dus zeer gewaardeerd. Vanaf 12.30 kon men koffie, thee en broodjes en later ook fris-dranken, wijn of een biertje

halen en degenen die deze catering hebben verzorgd hadden dit keurig voor elkaar en ook zij kregen lof toegezwaaid. Om 13.00 uur kreeg het nog altijd talrijke publiek een optreden van Tavenu, dat grote waardering oogstte. Om 14.00 uur was het de beurt aan het koor St. Caecilia en om 14.30 uur aan The Bridges. Beide koren brachten diverse door hen zelf gekozen liederen ten gehore en die keuze werd met instemming begroet door het publiek.


Om 15.00 uur tenslotte kregen we een wervelende show voorgeschoteld door het Ghanese Gospel-koor uit Amsterdam Z.O. Dit koor bracht een sfeer teweeg zoals wij die eigenlijk niet kennen.
Het publiek werd nadrukkelijk uitgenodigd met handgeklap mee te doen, op het altaar stond men geen moment stil en naast diverse bekende num-mers als Kumbaya my lord en When the Saints go marching in werd het publiek ook getrakteerd op Afrikaanse gospelsongs. Het optreden werd met luid applaus afgesloten en daarmee kwam voor het publiek een einde aan een welbestede dag.

Een groot deel van degenen die deze dag mede hebben georganiseerd en mogelijk hebben gemaakt, genoot in de ontmoetingsruimte nog wat na met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje en er werd al voorzichtig vooruitgeblikt naar het 50 jarig bestaan. Een van de medewerkers verwoordde goed het gevoel dat bij een hoop mensen heerste en wel, dat hij er trots op was deel uit te mogen maken van de Kwakelse gemeenschap, die vandaag opnieuw had laten zien, wat zij met en voor elkaar allemaal 'Voor Elkaar' kunnen krijgen.
Een dag kortom, waarop wij met zijn allen met een heel goed gevoel terug kunnen kijken.