1991 Kwakelse loterijclub Kapang Menang

Wij willen overwinnen….

De Kwakel – Loterijclub Kapang Menang bestaat 40 jaar. Het is een puur Kwakelse vereniging, ooit ontsproten uit de oorlog in Nederlands Indië.
Het is gezellig in de nieuwe woning van Gerrit Hoogenboom aan het Kwakelsepad. Gerrit Hoogenboom, heel De Kwakel kent deze actieve man als Gerrit de Koster, zit al te wachten op de komst van de verslaggever. Het fotoboek met beelden uit de dagen van weleer, ligt al opengeslagen op tafel. Eerst die foto’s maar bekijken, om de sfeer te proeven van Kapang Menang. Een boek vol foto’s over het voormalige Nederlands Indië in de veertiger jaren. Nederlandse soldaten in tropenuniform op patrouille. Een inheemse bruiloft en schitterende kiekjes van de voormalige kolonie. Ook diverse portretfoto’s van jonge Nederlandse soldaten.

Hier blijft Gerrit Hoogenboom even bij stilstaan: “Alle jongens die indertijd vanuit De Kwakel naar Indië gingen zijn gelukkig gezond en wel teruggekomen. Deze jongen is later geëmigreerd. Hij is nu overleden. Die jongen moet je wel kennen, dat is …”. Zo gaat het gesprek een tijdje door. Kapang Menang, het terugdenken naar een definitief verleden…
Toch is Kapang Menang nog steeds springlevend. “Wij willen winnen” heeft nu een heel andere betekenis. Het gaat nu om een loterijclub in De Kwakel, waar zo’n 40 mensen lid van zijn. Eén van deze leden is Gerrit Hoogenboom. Hij is lid vanaf het eerste uur. “Het is eigenlijk allemaal al van ver voor de oorlog in Indië begonnen. Er was in De Kwakel een vereniging, genaamd “St. Jozefsgezellenvereniging”. Gewoon, een gezellige vereniging, ontstaan uit de “Arbeiders Jongeren”. In de tweede wereldoorlog werden een heleboel mannen en jongens uit De Kwakel naar Duitsland gestuurd om daar te werken, Arbeitseinsatz noemden ze dat. Deze jongens hadden het daar behoorlijk slecht. Om ze toch morele steun te geven werd vanuit de “St. Jozefsgezellenvereniging” een onderafdeling opgericht, het “Katholieke Thuisfront”. Daar was ik ook lid van. Wij zamelden voedsel, sigaretten en andere zaken in en dat werd dan opgestuurd naar “onze jongens” in Duitsland. Dit werd enorm gewaardeerd. Toen de tweede wereldoorlog was afgelopen werd het strijd in Indië. Ook nu weer moesten een aantal Kwakelse jongens dienen. Zij moesten naar Nederlands Indië om daar “de zaken op orde te brengen”. Zo’n 23 dienstplichtige Kwakelaars. Het “Katholieke Thuisfront” werd weer volop actief. Er werden heel wat inzamelingsacties gehouden. Sigaretten, brieven, foto’s, van alles werd er naar de jongens gestuurd. Wij kregen ook foto’s en brieven terug. Dan konden wij ook eens zien hoe de omstandigheden daar waren”.

Oprichting Kapang Menang
“Onze acties werden door de jongens in Indië enorm gewaardeerd. Dat bleek vooral toen zij allen heelhuids in De Kwakel terug waren. Er werd een gezellige avond georganiseerd bij restaurant Leenders. Ook monseigneur Noordman, toen nog pastoor in De Kwakel, was daarbij. Deze pastoor, die vroeger zelf hoofdaalmoezenier van het Nederlandse leger en de Nederlandse vloot was, vond dat deze groep van het thuisfront en de voormalige soldaten in Indië in stand moest worden gehouden. Nog diezelfde avond werd de loterijclub opgericht”.

Gezelligheid belangrijk
Om de drie maanden komen de leden van de loterijclub bij elkaar. Het wordt dan een gezellige avond. Traditiegetrouw gebeurt dat natuurlijk bij het gerenommeerde restaurant Leenders in De Kwakel”.
“Er zijn in die 40 jaren heel wat gezichten verdwenen. Mensen overleden of mensen verhuisden. Voor hen kwamen er weer anderen in de plaats. Wij kopen telkens tien staatsloten en hebben het zo afgesproken dat de kleine prijsjes in de kas blijven. Daarvan houden wij dan, met de partners, een gezellige avond. De grote prijzen worden daarentegen wel direct aan de leden uitbetaald. Dat is echter nog maar één keer in die 40 jaar voorgekomen: een bedrag van ƒ 5000,-. Per man ƒ 200,-. Ja, veel is het niet, maar het gaat ook voornamelijk om de gezelligheid”.
Momenteel zijn er nog drie oud-militairen in de loterijvereniging: Jan van Kessel, Wim Wijfjes en Dirk Meijer. Van het voormalige thuisfront zijn nog twee mensen lid van de vereniging: Gerrit Hoogenboom en Jan Plasmeijer Maartensz. Deze vaste leden werden twee weken geleden uitvoerig gehuldigd toen de loterijvereniging een hele dag uit ging om haar 40-jarig bestaan te vieren.

Gedigitaliseerd 25-03-2022 > voetnoot: De naam van de vereninging is in dit kranten artikel verkeert vermeld moet zijn Kapan Menang. Mocht iemand in het bezit zijn van de orginele foto's dan vernemen we dat graag. deze zijn gescant uit een oud krantenknipsel.