Damvereniging Kunt en Genoegen

De vereniging is genaamd Roomsch Katholieke Damvereniging " Kunst en Genoegen" en is gevestigd te De Kwakel, gemeente Uithoorn. De eerste vergadering was op 4 december 1927 ten huize van de heer L.van Oostwaard aan de Vuurlijn in aanwezigheid van Kapelaan Ligthart.

Op 15 december is er een simultaan met 24 personen. De heer Turkenburg uit Wilnis speelt tegen De Kwakelaars en wint er 21, verliest er één van Manus Vermey en speelt twee partijen remise tegen Dirk Voorn en M. Klein.

De oprichtingsdatum is 22 december 1927 bij L. van Oostwaard aan de Vuurlijn. De vereniging kent gewone leden, junior leden en donateurs. In de statuten wordt opgenomen dat uitsluitend mannelijke Roomsch Katholieke personen van onberispelijk godsdienstig en zedelijk gedrag, die het 17e levensjaar hebben voleind en als zoodanig, na ballotage, door het Bestuur worden aangenomen.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, Secretaris, Penningmeester, Bibliothecaris en Commissaris en er is ook een Geestelijk Adviseur. Het eerste bestuur bestaat uit Theodorus (Dirk) Voorn (voorzitter), M. Klein (penningmeester), B.J. Cornelissen (secretaris), Goof Voorn (competitieleider) en P. van Oostwaard (verzorger der eigendommen van de vereniging).

In de oprichtingsnotulen is te lezen dat de contributie vastgesteld wordt op 10 cent per week gedurende het speelseizoen, wekelijks te voldoen. En óók dat de vereniging is opgericht voor 29 jaren en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag der oprichting 22 december 1927 (met andere woorden in 1957 zou de vereniging stoppen!) Bij ontbinding van de vereniging gaan de baten naar het R.K. Armenbestuur in de parochie De Kwakel.

De vergaderingen worden altijd afgesloten met een Christelijke Groet. Een club met een rijke historie, waarvan vanaf de oprichtingsdatum alle gegevens zijn opgetekend en op de gevoelige plaat vastgelegd zoals de foto ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 1932. Bij elk jubileum gaan de leden immers traditiegetrouw op de statie foto.

Foto 001: Damclub Kunst & Genoegen 5 jarig bestaan 1927-1932.
Linksboven v.l.n.r. Cor van Zaal (Mzn) Martin van Egmond, Jac. Van Doorn, Han van Klink, Piet van Klink, Theo van Klink, Ko van Oostwaard, Arie van Kessel & Wim Voorn (Kzn)
2e rij v.l.n.r. Jan den Haan, Kees van Zaal (Wzn) Leen van Zaal (Mzn) Jan van Veen, Toon van Oostwaard, Gerard de Jong, Bertus van de Rotten, Piet den Haan, Gerrit van Oostwaard, Toon van de Rotten, Tinus Voorn, Goof Voorn, Cor van Zaal (Wzn) & Henk van Klink.
Vooraan: v.l.n.r. Dirk Voorn (Jzn) Antoon Maas, Piet van Oostwaard, Kees van Zaal (Mzn) Dirk Voorn (kruidenier) Jo van Egmond, Manus Vermey,.................. Kapelaan Sijm & Jan Brozius.
Achter het bord links is Arie Brozius en rechtse bord is Gerard Voorn.

In de beginjaren was er in elke Kwakelse familie wel iemand die bij de damclub speelde, menig opa staat op een jubileumfoto. K&G telde in de eerste jaren een groot aantal leden, allen van onberispelijk gedrag om te voldoen aan de statuten van die jaren. De club speelde eerst in "De Tas" van L. van Oostwaard (later van Van Schie) aan de Vuurlijn, om vervolgens naar het café van Cornelis Pouw aan de Boterdijk te verhuizen.

Na het aftreden van C.M van Zaal als penningmeester werd op 1 februari 1934 H. (Manus) Vermey tot secretaris gekozen en Jo van Egmond werd penningmeester (was secretaris).

1937 10 jaar Kunst en Genoegen

Het bestuur bestaat uit Dirk Voorn (voorzitter), Goof Voorn (Tzn) (secretaris), Jo van Egmond (Mzn) (penningmeester), Piet van Oostwaard (bibliothecaris) en C.van Zaal als commissaris. Notulen goedgekeurd door Pastoor P.J. Nieuwenhuis. 

Foto 002: 1937...Damclub Kunst & Genoegen 10 jaar 1927-1937.
Bovenste rij v.l.n.r. Han Meijer, Piet den Haan, Arie van Kessel, Leen van Zaal (Rzn), Jan Rekelhof, Han van Klink & Jan van Zaal (Rzn)
3e rij v.l.n.r. Bertus Verlaan, Jan Zeldenthuis, Gerard Voorn, Piet van Klink, Bertus van de Rotten, Henk de Kuijer, Ton Maas, Henk van Klink, André Versluis, Jan van Veen & Jacob de Kuijer.
2e rij v.l.n.r. Wim Verlaan, Kees van Zaal (Rzn), Kees van Zaal (Wzn) Jacob Bartels, Toon van de Rotten, Cor van Zaal (Rzn), Manus Vermey, Jan Brozius, Toon van Oostwaard, Gerard de Jong & Wim Voorn (Dzn)
1e rij v.l.n.r. Piet Smits, Cor van Zaal (Wzn), Piet van Oostwaard, Goof Voorn, Dirk Voorn, Kapelaan Tulp, Jo van Egmond & Wim Bakker.
Vooraan bij het linker dambord Karel de Blieck en de rechter Thijs van Zaal.

1939 Voorzitter Dirk Voorn treedt af : Van 1927 tot 1939 is hij voorzitter geweest.

Foto 003: Damclub Kunst & Genoegen 20 jarig bestaan 1927-1947 .
Linksboven v.l.n.r. Piet den Haan, Arie van Kessel, Kees van Zaal (Wzn) Arie Meijer, Bertus van de Rotten, Co Rekelhof, Jan Zeldenthuis.
4e rij v.l.n.r. Ab Meijer (Kzn) Cor Onderwater, Toon van de Rotten, August Rietbroek, Dirk (Dorus) Voorn, Jacob Bartels, Jan van Zaal & Toon de Wit.
3e rij v.l.n.r. Henk Schelling, Cor van Zaal (Mzn) Frans de Jong, Leo Bakker, Joop Plasmeijer (Mzn) Piet Vermey, Leen Castelijn, Leen Rekelhof, Jan Molenkamp, Jan Plasmeijer (Mzn)Nol van Oostwaard, Han Meijer (Kzn) Jac.van Doorn & Gerrit Pouw.
2e rij v.l.n.r. Leen van Zaal (Mzn) Jo van Egmond, Herman Kas, Kapelaan Achterhof, Goof Voorn, Manus Vermey, Willem van Diemen &Bertus van Leeuwen.
Vooraan: v.l.n.r. Theo Verhoef, Herman van Tol, Pol Bartels, Piet Verhoef, Gerrit van Leeuwen & Marin Hoogenboom.

Na jaren dammen aan de Vuurlijn en bij Cornelis Pouw gaat K&G in dezelfde gelegenheid aan de Boterdijk dammen onder de hoede van To en Jo. In de achterste deel van "Ons Huis".
In september 1972 gaat het café dicht en verhuizen de dammers naar hun huidige onderkomen in 't Fort De Kwakel.

Door de jaren heen daalt het ledental gestaag, er is meer concurrentie van andere sporten en de jeugd lijkt meer te geven om computerspelletjes. Maar de echte K&G-ers zijn hun "spelletje" door al die jaren heen trouw gebleven, met veel plezier en gezelligheid.

Foto 004: 1997 Damclub Kunst & Genoegen 70 jaar (1927-1997).
Achterste rij v.l.n.r. Adrie Voorn (Azn), Wim Könst, Paul Lohuis, Jan Jansen, Kees Harte, Huib Arends.
Staand 2e rij v.l.n.r. Jos Harte (Hzn), Jaap Zuidervliet, Andor Verwey, Luuk Smit, Rene de Jong (Ezn), Hans Diemel, Jos Stolwijk (Lzn), Dick Bartels, Nico Duikersloot, Jos van Kempen.
Zittend 1e rij v.l.n.r. Piet van der Poel, Ton Voorn (Azn), Cor van Zaal (Rzn), Jan Plasmeijer (Maarten.zn), Leo Hoogervorst, Piet Terlouw. Vooraan v.l.n.r. Bart Verduin, Ralph van 't Hart, Martijn Hoogervorst. 

December 2007 is K&G 80 jaar jong (1927-2007)

Op dit moment telt de damvereniging vijftien spelende leden en maar liefst 150 donateurs. Zij dragen de damclub een warm hart toe. Eens in het jaar organiseert de damclub een unieke dammiddag voor deze trouwe geldschieters á drie euro per jaar.

Verschillende keren al probeerde K&G de jeugd naar de damclub te lokken, de ene keer succesvol en een andere keer wat minder. Zij blijven elke maandagavond van harte welkom op de clubavond in 't Fort. Het seizoen loopt van september tot april, de wintermaanden. De leden spelen op hun clubavond voor de onderlinge competitie of dammen om de beker.

Daarnaast speelt K&G voor de bond, het 1e team komt uit in de hoofdklasse, het 2e team speelt op recreatief niveau in de 2e klasse van de Noord-Hollandse dambond.

Gezelligheid staat voorop bij de leden, eerst even het weekend doornemen en pas daarna gaan de handen in het haar. Elke avond is iedereen verzekerd van een partij. Theodoor de damcomputer, vernoemd naar de eerste voorzitter, vult als stil lid een oneven aantal aan.

De damclub hoopt over twintig jaar haar honderdjarig jubileum te vieren en daarbij een kroon te zetten op haar rijke historie. Tot dam gekroond! Info: Damclub Kunst & Genoegen bij Voorzitter-Secretaris Adrie Voorn.Telefoon 0297-568472.

Aanvulling K&G van de afgelopen 10 jaar:
In tien jaar is het ledental terug gelopen van 15 naar 9 leden. Deze negen leden zijn zeer trouw en weten zich goed te roeren in het kleiner wordende damwereldje. Het tweede team weet twee keer kampioen te worden in de 1e klasse van de Noord-Hollandse dambond en het 1e team van K&G weet zelfs promotie naar de ere klasse af te dwingen. Maar door ziekte en overlijden moet het 1e team zich in seizoen 2016-2017 terugtrekken uit de competitie. Dit seizoen speelt K&G nog maar met een team bondswedstrijden. De gemiddelde leeftijd van de leden is ongeveer van de AOW-leeftijd, van 67 jaar. Jeugd en nieuwe leden zijn dus hard nodig voor het voortbestaan van de damclub. Dit jubileumjaar zijn de clubleden weer op de foto gegaan (zie foto 005 rechterkolom op deze pagina): Staand v.l.n.r. Bert van Wermeskerken, Jos Harte, Piet Terlouw, Kees Harte en Wim Keessen.
Zittend v.l.n.r. René de Jong, Wim Konst, Adrie Voorn en Leo Hoogervorst.