Handwerkclub De Kwakel

Handwerkclub De Kwakel 1971 - 1991 (20 jaar)
Gezelligheid en creativiteit ontmoeten elkaar

De Kwakel – In De Kwakel heeft iedereen vast wel eens van de “Handwerkclub De Kwakel” gehoord. Een gezellige, creatieve damesvereniging die dit jaar twintig jaar bestaat. Reden om eens bij deze club stil te staan.

De “Handwerkclub De Kwakel” is een rustige en feitelijk onopvallende vereniging die dit jaar, 1991, precies twintig jaar bestaat. Toch bruist de vereniging van de activiteiten. Nagenoeg iedere maandagmiddag komen er zo’n 27 dames bijeen in de ontmoetingsruimte van de Rooms Katholieke kerk van De Kwakel. Daar zijn de dames op een gezellige, maar zeker niet minder ijverige wijze, bezig met allerlei vormen van creativiteit.

Bezoekje
Het is maandagmiddag drie uur. Het is een drukte van belang in de ontmoetingsruimte van de Katholieke kerk van De Kwakel. Zo’n 26 dames zijn ijverig met allerlei vormen van creativiteit bezig. De dames maken de prachtigste zaken. Zij zijn bezig met textiel verven, kralen rijgen, het maken van poppen en knuffeldieren, het vervaardigen van stoffen doosjes, borduren, haken, breien en niet te vergeten het populaire ‘pergomano’. Al deze werkzaamheden verrichten de dames – sommigen met een ernstig gezicht, want het moet echt mooi worden – in een sfeer van gemoedelijke harmonie. Echt Kwakels, zo zou men kunnen stellen. Een heerlijk kopje koffie (of thee) met een stuk eigen gebakken taart verstevigen deze indruk. Al gauw gaat het gesprek over het ontstaan van de “Handwerkclub De Kwakel”. De voorzitster van de club, mevrouw de Jong-de Groninger en de leden, de dames Plasmeijer-van Kessel en Hogerwerf-Verhaar praten enthousiast over “hun” vereniging.

Ontstaan
De handwerkclub is ontstaan in 1971. Mevrouw Plasmeijer-van Kessel en mevrouw van Wissen, de voormalige voorzitster van de club, hadden bij “De Zonnebloem”, de bekende vereniging die zoveel doet voor de zieken, een cursus handvaardigheid gedaan. Beide dames hadden deze cursus afgesloten met een goed examen. Het leek deze dames nu juist zo leuk om niet alleen voor de zieken actief te zijn, maar ook –dichter bij huis- onder de Kwakelse vrouwen iets te organiseren op het gebied van handvaardigheid en creativiteit. De dames van de ouderenbond van De Kwakel werden gevraagd of zij interesse hadden in het oprichten van een handvaardigheidsclubje.
Deze interesse bleek er inderdaad te bestaan en de club werd opgericht, met tien dames. Een ruimte werd ook al snel gevonden. Pastoor Adank stelde gratis de ontmoetingsruimte van de kerk ter beschikking.

Met de zon onderweg
Eén van de eerste en beslist behorend tot de fraaiste werkstukken was het reusachtige wandkleed genaamd: “Met de zon onderweg”. Dit handgemaakte wandkleed prijkt nu nog steeds in de ontmoetingsruimte. Een fraaie blikvanger voor iedereen die deze ruimte betreedt. Het kleed zelf werd door de voormalige Kwakelse pastoor Adank keurig recht gehangen aan de muur in de ruimte.

Materialen
Om handvaardigheid te kunnen beoefenen heeft men materialen nodig. Geld had de club niet, maar gelukkig waren er wat ‘sponsors’.

Met oude coupons beschikbaar gesteld door winkels en bedrijven kon men toch van stof allerlei mooie dingen maken. Ook ‘stille sponsors’ wilden wel eens wat geld toestoppen zodat er wat andere materialen konden worden aangeschaft. Met de weinige middelen die de club tot haar beschikking had kon mevrouw van Wissen –die altijd op zoek was naar nieuwe ideeën – toch met de leden de nodige creativiteit ontplooien.

Mevrouw van Wissen heeft twaalf jaar achtereen haar creatieve ideeën ter beschikking gesteld van de handwerkclub. Na die periode moest zij helaas vanwege gezondheidsredenen afhaken. De bestuurlijke taak wordt thans vervuld door mevrouw Zaal-Klein, mevr. de Jong-de Groninger en mevr. Winter-Zaal.

Verloting
De handwerkclub maakt – zoals gesteld – vele artikelen. Behalve de reeds genoemde activiteiten komt het ook voor dat de dames zich storten op makrame of figuurzagen. In principe kan iedereen doen waar zij zelf zin in heeft. De dames helpen elkaar waar het nodig is en staan elkaar verder met raad en daad terzijde. Wat de dames maken is voor de club. Via het Vrouwengilde van De Kwakel vindt er tweemaal per jaar een verloting plaats van de gemaakte werkstukken. Een aantal gemaakte werkstukken dient dan als prijs. Met het geld wat die verloting oplevert worden er weer nieuwe materialen aangeschaft waarmee de dames voort kunnen.

Biechtstoel
Een leuk voorbeeld uit het verleden van de handwerkclub is de voormalige materialenkast. Kan de club het nu stellen met twee zelf aangeschafte materiaalkasten die in de ontmoetingsruimte staan, vroeger ging dat toch wel even anders. Een eigen kast had de club toen nog niet. Een oplossing was evenwel snel gevonden. In overleg met de pastoor werd een schitterende ruimte gevonden in de kerk zelf en wel in de biechtstoel.

Onnodig om te vermelden dat dit zo nu en dan wel eens een geheel eigen indruk maakte als op maandagmiddag de biechtstoel van slot af werd gedaan en er allerhande soorten handwerk door de kerk naar de ontmoetingsruimte werden gedragen.

Altaarkleden en veilingdagen
Verscheidene fraaie altaarkleden van de Katholieke kerk in De Kwakel, zijn vervaardigd door de dames van de handwerkclub. Daarmee wordt eens te meer de dankbaarheid uitgedrukt dat de club haar vaste onderkomen heeft in de ontmoetingsruimte. Ook op de jaarlijkse veilingdagen van De Kwakel zijn er produkten van de handwerkclub te zien. Onder de te veilen artikelen bevinden zich altijd handgemaakte goederen van de handwerkclub. Produkten die gretig worden gekocht door het aanwezige publiek.

Financiële steun
De handwerkclub krijgt de laatste vier jaar financiële steun vanuit de opbrengst van de Kwakelse veiling. Een geldelijke ondersteuning van de activiteiten waarmee alle dames bijzonder blij zijn. Van dit geld kunnen wat meer materialen worden gekocht.

Leden
De Kwakelse handwerkclub heeft geen leeftijdsgrens. Het jongste lid is in de dertig jaar en het oudste lid is 81 jaar. De leden van de club komen wel overwegend uit De Kwakel.

Meer informatie over “Handwerkclub De Kwakel”: kom maandagmiddag, tussen 14.00 uur en 16.30 uur eens vrijblijvend genieten van de gezelligheid en creativiteit in de ontmoetingsruimte van de Rooms Katholieke kerk in De Kwakel (in he seizoen half september tot half mei) of bel even: 02975-67236 (mevr. de Jong) of -63046/-64526.

Op de foto: de dames van Handwerkclub De Kwakel voor het wanddoek “Met de zon onderweg” en enige dames druk aan de slag.

Bron: Collectie Ben Plasmeijer > krant Witte Weekblad 10-01-1991. Gedigitaliseerd door Corinne Hogenboom. 14-12-2015