Hobbyclub Fantasie

De naam "Hobbyclub-Fantasie ‘83" hoe is deze eigenlijk ontstaan? Wel dan moeten we terug gaan naar 1983 toen de toenmalige meisjesclub en de hobbyclub zijn samengegaan.

Er waren vroeger dus eigenlijk twee verenigingen, één voor de meisjes en éen voor de jongens.

De geschiedenis en het ontstaan van de meisjesclub.

De exacte datum is er niet van bekend, maar het moet nu toch zo'n 55 jaar geleden zijn dat toenmalig kapelaan Baars het idee had opgevat om wat meer te doen voor de jeugd.
Hij wilde daarbij beginnen met de meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Het leek hem een leuk plan om onder leiding van enkele oudere dames deze meisjes te laten handwerken. Dit als vervanging van de gidsen die door gebrek aan leiding werd opgeheven.

Een locatie hiervoor was snel gevonden, het werd het onderkomen van de padvinderij naast de kerk in De Kwakel.
Enkele oud leidsters uit die tijd waren: Toos van Egmond, Corry Verkley, Greet Voorn, Klazien Langelaan en Greet de Haan. Er werd gewerkt in groepen die werden onderverdeeld naar leeftijd.
Vergeleken met de huidige opzet was het zeker een wat streng geheel te noemen, want de leidsters moesten zelfs in het bezit zijn van een heus diploma van het K.M.G., het Katholieke Meisjes Gilde. Bovendien moesten de leidsters duidelijk herkenbaar zijn aan een blauwe halsdoek met leren ring.

Het knutselen bestond voornamelijk uit het maken van collages, lijmen, handwerken, enz. Echt geld voor de aanschaf van allerlei materialen was er eigenlijk niet en vaak genoeg schoot de leiding dit zelf voor. Later ging men over op het vragen van contributie, wel 35 cent per kind per avond.

In die tijd was op vakantie gaan nog een zeldzaamheid. Een dagtochtje ergens heen kon nog, maar voor de vele grote gezinnen die De Kwakel vroeger telde, was het houden van een echte vakantie nog ondenkbaar. Onvergetelijk moet de vakantieweek zijn geweest die de meisjesclub hield in Naarden Vesting in 1963. Maar liefst 100 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld. Bij aankomst moest een ieder eerst zijn strozak vullen waar op geslapen moest worden.

Uiteraard moest er ook zelf gekookt worden, aan voedsel was geen gebrek. Nagenoeg iedere ouder betaalde voor deze week in natura, in de vorm van groente en aardappelen. De meeste gezinnen hadden dan ook zelf wel een moestuin. Een van de moeders gaf zelfs 100 eigen gebraden gehaktballen mee. Dit alles was voor de inwoners van Naarden Vesting een bijzonderheid. Een plaatselijke journalist wijdde er zelfs een artikel aan met bijbehorende foto's van drogend wasgoed bij het fort. Enkele jaren later kregen de meisjes een ander onderkomen om hun activiteiten voort te zetten. Een zwager van kapelaan Baars had namelijk achter het voormalige dorpshuis aan de Boterdijk een oude schuur opgeknapt. De meisjes hadden nu hun eigen locatie.

De geschiedenis en het ontstaan van de hobbyclub.

De hobbyclub is in 1958 ontstaan:
Deze jongensclub had natuurlijk andere bezigheden dan de meisjesclub, namelijk het sleutelen aan brommers en fietsen. Er werd gebruik gemaakt van de zelfde ruimte als waar de meisjesclub zat. De meisjes op dinsdagavond en de jongens op vrijdagavond. De leiding, als er al sprake was van enige leiding, was niet optimaal te noemen. Reden voor kapelaan Baars om ook hier deskundigen voor te zoeken. Enkele leiders van het eerste uur waren: Chris Jansen, Cor Smit, Leo Stolwijk, Joop Schelling en Theo van Dam.

Begin jaren zestig kwam de hoge vleugel van de oude school aan het Kwakelsepad vrij. Een ideale locatie voor de meisjes, terwijl de jongens hun heil zochten via een zelfgemaakte trap op de vliering. Het knutselen aan brommers en fietsen was natuurlijk uit den boze en men ging over op figuurzagen, timmeren, solderen, branden en schilderen.

Deze activiteiten vormen nu nog steeds de basis van de huidige hobbyclub. Echt een luxe was het niet op de vliering van de oude school. 's Winters werd getracht met elektrische radiatoren de tem-peratuur nog enigszins dragelijk te maken.
Het gebeurde wel dat er eerst sneeuw en ijs uit de hoeken en gaten moest worden geruimd voor er geknutseld kon gaan worden. Voor de leiding was er nog een nadeel, de hoogte was zo beperkt dat men vaak de hele avond gebukt de kleine knutselaars bij moest staan.

De meisjes hadden op dinsdagavond hun clubavond en de jongens op vrijdagavond. Na een aantal jaren gebruik te hebben gemaakt van de vliering verhuisde de jongensclub een etage lager en werd de vliering afgesloten.

Enkele leiders van de hobbyclub uit die tijd waren, Jos van Kessel, Nico van Kessel, Theo van Kessel, Jan Voorn, Peet Voorn en Peter Verhoef. De jongens kregen nu de beschikking over twee lokalen op de begane grond en drie lokalen op de eerste verdieping.

Door deze interne verhuizing kregen de jongens de kans om meer activiteiten te gaan ontplooien, de timmer afdeling, solderen en branden verhuisden naar de begane grond en op de eerste etage kwam er een racebaan, tafeltennistafel en een biljart te staan. Later kwam er ook nog een leeshoek en zelfs een schiethoek bij. Voor de inwendige mens ging men ook zorgen en er kwam een snoepbar, waar voor een paar centen snoep en wat drinken kon worden gekocht.

De hobbyclub had in deze tijd ook al een bestuur. Dat bestond uit: voorzitter Jan (krul) Voorn, Secretaris Piet (spreeuw) de Jong en penningmeester Theo van Kessel.

Regelmatig gingen zowel de meisjesclub als de hobbyclub een weekend op kamp. De hobbyclub meestal naar Overveen, waar natuurlijk op zondagochtend naar de kerk gegaan moest worden, het was tenslotte een katholieke vereniging. De pastoor van de plaatselijke kerk was er trots op dat er een delegatie uit De Kwakel in zijn kerk aanwezig was, maar na de collecte was hij minder in zijn nopjes. Er werd meer geld uitgehaald door de Kwakelse jeugd dan dat er in werd gedaan. De kerk bezoeken zijn daarna dan ook afgeschaft.

Rond 1982 dreigde er een gebrek te ontstaan aan vrouwelijke leiding bij de meisjesclub en werd na een vergadering bij Piet de Jong thuis, in het bijzijn van pastoor Limburg, besloten om de meisjesclub en de Hobbyclub in september 1983 samen te voegen.

De nieuwe naam werd "HOBBYCLUB-FANTASIE ‘83" en ging op de vrijdagavond draaien van zeven tot negen.

Door deze samenvoeging en het stoppen van enkele dames moest er naarstig op zoek gegaan worden naar nieuwe vrouwelijke leiding. Twee jonge meiden kwamen de club versterken, Jolette Voorn en Angelique Zeldenthuis. Ook het bestuur van de hobbyclub wijzigde. Theo van Kessel gaf te kennen als penningmeester te willen stoppen en Jan-Pieter Meijer nam na toestemming van zijn ouders deze taak op zich. Enkele andere leiders uit die periode waren: Pietje de Jong, Ton Voorn, Peet en Jan Voorn, Leo de Jong, Kees de Koning, Hans Bloem, Paul Valkenburg en Piet (spreeuw) de Jong.

De samenvoeging van beide clubs was zeker in de beginjaren een groot succes, meer als honderd kinderen op een avond was zeker geen uitzondering.

De hobbyclub viel in die tijd onder de Stichting Katholieke Jeugdraad. Deze stichting verzorgde onder andere de aanvraag van subsidies en regelde overige zaken zoals kascontroles. Het was in die tijd moeilijk om het financieel plaatje rond te krijgen, de hobbyclub kreeg gelukkig van de toenmalige discotheek Moonlight regelmatig een financiële bijdrage.

Vergaderingen van de jeugdraad waren er regelmatig. Hierbij was ook de scouting aanwezig. Deze club viel namelijk ook onder de jeugdraad waarvan Theo Zeldenthuis voorzitter was. Inmiddels is de jeug-draad opgeheven en regelen zowel de scouting als de hobbyclub hun zaken allemaal zelf.

Naast de vaste clubavonden werd er ook eens per jaar een spelavond georganiseerd. Flessen gooien, zaklopen, spijker slaan, en voorwerpen raden stonden dan op het programma. Voor het onderdeel flessen gooien begon men al ver van te voren legen drankflessen te sparen. De flessen werden tijdens de spelavond op een stellage gezet en de kinderen moesten met een ijzeren staaf proberen de flessen kapot te gooien. Doordat er altijd nog wel wat drank in de flessen was achtergebleven hing er binnen de kortste keren een vreselijke dranklucht en zag Ton Voorn( die meestal bij dit onderdeel stond) eruit alsof hij een glaasje te veel op had.

Een ander terugkerend onderdeel van de hobbyclub was de filmavond, van een laken werd een filmdoek gespannen, de ramen werden met zwart plastic geblindeerd en een filmprojector gehuurd. Dit alles werd meestal op donderdagavond al klaar gezet zodat er op vrijdagavond op tijd kon worden begonnen. Eenmaal ging de film onverwachts niet door, alles stond klaar maar het had die nacht zo hard gevroren dat de lamp van de projector bevroren was en toen deze werd aangezet sprong hij spontaan en een nieuwe lamp was natuurlijk niet voorhanden, meer dan 125 kinderen zaten er die avond in de zaal. Het alternatief was dan maar gewoon timmeren, en de film een week opschuiven.

De entreeprijs in die tijd om op vrijdagavond te mogen knutselen bedroeg 75 cent.

Na een aantal jaren naar Overveen te zijn geweest als hobbyclub weekend, werd er een andere locatie gezocht en voor het eerst ging de club naar Schoorl. Een echt progamma voor zo'n weekend was er eigenlijk nog niet. Er werd wat gevoetbald, men ging naar het strand, een vast onderdeel was wel het touwtrekken en zware boomstammen zo snel mogelijk een grote zandberg opslepen. Vervoer naar Schoorl ging in die tijd niet met een bus, maar de ouders en de leiding reden met luxe auto's.
De ouders kregen hier meestal een taart voor.

Jeugdherberg in Bakkum 1985

Een paar jaar later ging men naar een jeugdherberg in Bakkum, hier werd ook voor het eerst met een programma gewerkt. Een spelcircuit werd uitgezet en de kinderen moesten verschillende onderdelen afwerken, waaronder als finale het bewuste touwtrekken tussen leiding en kinderen, waarbij de leiding vaak het onderspit moest delven. Een ander vast onderdeel was het milieu spel waarbij de kinderen in groepjes het bos in werden ingestuurd en er zoveel mogelijk vreemde dingen uit de natuur verzameld moest worden. Dit resulteerde in een bonte verzameling, van uilenballen tot botjes en een enkel dood konijn.

Dit alles werd uitgestald en een deskundige jury, meestal Peet Voorn, Jan Voorn en Piet de Jong beoordeelde de vondst en vertelde er ook het een en ander over, zo werden de kinderen al op jonge leeftijd met natuur in aanraking gebracht. De club draaide lekker in de oude school aan het Kwakelsepad, maar wist ook dat deze locatie niet voor eeuwig zou zijn, en het onvermijdelijke gebeurde: de slopershamer ging er in. De hobbyclub verhuisde tijdelijk naar de toenmalige St. Jozef kleuterschool aan de Mgr. Noordmanlaan. Deze verhuizing hield wel in dat er ingekrompen moest worden, niet alles wat er in de oude school gedaan werd kon hier worden gerealiseerd. 

Ondanks deze inkrimping was het er niet minder gezellig om. Via een tip van Theo Zeldenthuis kon de hobbyclub in het bezit komen van echte houten timmermans werkbanken, deze werden afgedankt door de Lagere Technische School in Uithoorn. De leiding wist dat dit onderkomen tijdelijke zou zijn en dat er in de toekomst een plekje vrij zou komen in het nieuw te bouwen dorpshuis.

De Verhuizing 1992

In 1992 was het dan eindelijk zover en kon met de voorbereidingen worden begonnen voor de verhuizing. De hobbyclub kreeg de beschikking over een gedeelte van de bovenetage van het nieuwe dorpshuis aan de Kerklaan. Zij werden hiermeej de eerste gebruikers van het dorpshuis.

Onder de naam Hobbyclub op zolder vond de verhuizing plaats, met een bouwlift werd al het materiaal naar boven gebracht, en de vrijdag daarop was er de eerste clubavond.
Enkele leiders uit die tijd waren, Jolette Voorn, Angelique Zeldenthuis, Sandra Voorn, Sandra de Groot, Peet, Jan, Adrie en Ton Voorn, Remco van Scheppingen, Piet de Jong en Jan-Pieter Meijer. Voor extra hulp kon een beroep worden gedaan op een aantal gastleiders die ook voor hun eigen voorbeelden en materiaal zorgden, zo werd er onder leiding van Petra Bon stropoppen gemaakt, dus er werden balen met stro het dorpshuis in gesleept wat natuurlijk veel stof gaf. Er is wat afgeniest die avond, maar het resultaat was schitterend.

Weekendje weg met de kinderen 1997.

Traditioneel ging de hobbyclub om het jaar een weekend met de kinderen weg, onvergetelijk zijn de weekenden naar Texel en Markelo, deze laatste locatie was zo bijzonder omdat er tijdens dit weekend met paarden en huifkarren mocht worden gereden. In die tijd ging men niet meer met luxe auto's naar zo'n weekend, maar werd een bus van NZH gehuurd en Wim Kok, die bij deze firma werkzaam was, reed naar de locatie en bleef daar dan ook het hele weekend. Dit doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds en hij heeft de club in de loop der jaren veilig naar diverse locaties gebracht, onder andere naar: Elst, Chaam, Veldhoven, Texel en Markelo.

40 Jaar bestaan van de Hobbyclub

In 1998 bestond de hobbyclub 40 jaar en er moest voor dit jubileum een feestprogramma gemaakt worden. Het idee was ontstaan om een reünie te organiseren voor oud leidsters van de toenmalige meisjesclub en oud leiders van de hobbyclub. Piet de Jong, die in de ziektewet liep, nam de taak op zich om van deze personen de adressen te achterhalen en deze uit te nodigen. Er werd door velen hierop positief gereageerd. Op vrijdagavond 20 maart werd er voor de jeugd naar aanleiding van dit jubileum een goochelaar ingehuurd die de meest verbazende trucs uithaalde met als afloop nog een coladisco. Zaterdag 21 maart was ingepland voor de volwassen, 's middags werd er een receptie voor genodigden gehouden en 's avonds vond de reünie plaats. Dit was een groot succes, vele oud-gedienden waren hierbij aanwezig en veel verhalen van vroeger passeerden de revue.

De constructie van de hobbyclub bleef al die jaren het zelfde, iedere vrijdagavond wisten vele kinderen de bovenetage van het dorpshuis te vinden. Nieuwe leiding bood zich ook aan, want van de oude garde haakten er verschillende af door leeftijd of andere redenen. Verschillende dames kwamen het team versterken zoals: Ria Harks, Ria Kennis en later Ria Verduijn, Adrie van de Hoorn. Het gebeurde ook regelmatig dat de kinderen een leeftijd kregen dat ze eigenlijk te oud waren voor de hobbyclub, maar wel als junior leiding mochten blijven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Jan-Pieter Meijer, Remco van Scheppingen, Martijn van Tol, Liesbeth Wezel, Bart en Marieke Verduijn, Milou van de Hoorn en Daan Brockhoff. Nog steeds zijn de meeste van deze personen actief binnen de hobbyclub.

Weekend weg( Veldhoven) 2006

Zoals het een traditie was geworden ging men regelmatig een weekend weg. Elk weekend had ook een ander thema, van piraten tot cowboys en als hoogtepunt de familie Flodder. De leiding had zich voor dit weekend verkleed als familie Flodder. Sjaakie, Kees, Opa inclusief rolstoel, Toet en Henkie en natuurlijk ma Flodder (een glansrol van Ria Verduijn) waren van de partij.

Texel 2008 Piraten weekend

Een ander weekend stond in het teken van piraten en een overtocht naar Texel moest worden gemaakt. De leiding had zich weer prachtig uitgedost en het weekend kon beginnen. Eén van de leiders zou in dat jaar gaan trouwen. Hij werd op het laatste moment van zijn piratenpak ontdaan en in een roze zeemeerminnen pak gehesen en moest hier het hele weekend mee lopen. Tijdens de hobbyclub weekenden wordt er ook altijd geprobeerd om een museum of iets anders educatiefs te bezoeken, zoals Ecomare op Texel, het Scheepvaartmuseum in Den Helder of het Openluchtmuseum in Eindhoven. Om de kinderen hiervoor te interesseren werden ze vaak in zo'n museum bij van alles betrokken. Er waren meestal vragen en opdrachten in combinatie met een speurtocht, zo leerden ze spelenderwijs een hoop dingen. 

De weekendjes weg waren vroeger altijd van zaterdagochtend tot zondagmiddag maar tegenwoordig van vrijdagavond tot zondagmiddag. Dit houdt in: twee overnachtingen, dus ook tweemaal ontbijt en lunch, dus iets meer proviand meenemen. Dit houdt ook in dat de kosten voor zo'n weekend flink wat duurder werden, maar door sponsoring van onder andere De Kwakelse middenstand konden deze weekenden gelukkig altijd doorgaan. De club probeerde om het inschrijfgeld voor de kinderen ook zo laag mogelijk te houden waardoor alle kinderen een kans hadden om mee te gaan.

De jaren vliegen voorbij en al gauw kwam het 50 jarig bestaan van de club in zicht. Voor de kinderen werd er een speurtocht georganiseerd met als afsluiting een coladisco. Voor het eerst doet de leiding ook mee met de Kwakelse kermisoptocht, en beeldt de hobbyclub uit zo'n 40 jaar geleden, ze winnen hiermee de oude knarrenprijs.

Anno 2010 is de hobbyclub nog steeds een gezonde en actieve vereniging waar heel veel jeugd elke vrijdagavond op af komt.
Jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot ongeveer 12 jaar zijn elke vrijdagavond in de periode begin september tot ongeveer april van harte welkom.

Dit alles kan natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden door de inzet van veel vrijwilligers en de financiële hulp van onder andere de Kwakelse Veiling, het feestcomité De Kwakel, gemeente Uithoorn en de middenstanders uit De Kwakel.

Het dagelijks bestuur van Hobbyclub-Fantasie'83 is:

Voorzitter: Arjan Fransen
Adres: Pastoor C. Vasselaan 13, 1424 SL De Kwakel
Mobiel: 06-14704061
Email: ajcmfransen@gmail.com

Secretariaat: Ilse Hogerwerf
Irislaan 24 1414 CL De Kwakel
Mobiel: 06-37331218
Email: hobbyclubdekwakel@gmail.com

Penningmeester: Martijn en Liesbeth van Tol
Adres: Boterdijk 135, 1424 NE De Kwakel
Tel: 06-25045455
Email: martijn@quakelplant.nl

Voor meer informatie over Hobbyclub-Fantasie'83 bekijk de website van de club eens.

Facebook Hobbyclubdekwakel