Voetbalclub KDO

1926 KDO Kracht Door Oefening - Voetbalvereniging De Kwakel

In " Ons Weekblad " van 25 september 1926 stond het volgende bericht: De Kwakel -Zondag j.l. won de voetbalvereniging DOS uit Roelofarendsveen van KDO alhier met 0-1. Dit was weliswaar de eerste vermelding van KDO in de krant, maar het was niet de eerste wedstrijd! De allereerste wedstrijd die KDO. speelde was tegen een ploeg uit Langeraar. Bij die gelegenheid is er een foto gemaakt door fotograaf De Boer uit Uithoorn en die staat hieronder afgebeeld. De foto is afkomstig van Cor Voorn (Jzn), een van de voetballers uit het allereerste team van KDO.

Op de eerste foto staan twee kapelaans, de eerste Geestelijke Adviseurs die KDO had, nl. kapelaan Evers en kapelaan Ligthart. De eerstgenoemde, Evers, werkte in De Kwakel van 1 september 1925 tot 15 augustus 1926 en zijn opvolger kapelaan Ligthart was werkzaam vanaf 15 augustus 1926 tot 10 augustus 1928. De foto dateert dus uit augustus 1926.

1928-‘29 KDO en SEV (Sport en Vriendschap).

Naast KDO bestond er nog een voetbalclubje in De Kwakel nl. SEV Het tenue van KDO bestond uit een rood shirt met een brede gele verticale baan en een zwarte broek. Thuisbasis was het terrein aan de fortdijk.

Van het tenue van SEV is ons alleen het groen/witte shirt bekend. SEV speelde op het land van Nees Wahlen aan de Vuurlijn.

In het seizoen 1928/29 speelde SEV in de Rooms Katholieke Bond DHVB te Haarlem. In de krant van 8 december 1928 was te lezen dat SEV met 4-2 won van ZPC.

Soms werd er op andere velden gespeeld. Naast de Vuurlijn en bij de fortdijk voetbalde men ook nog in De Kuil op het land van Van der Jagt, waar nu de Chrysantenlaan is. Ook bij de boerderij Leeuwarden van Blommestijn is er menig partijtje getrapt. Bij Blommestijn werd een huurprijs betaald van 5 sigaren per wedstrijd. Het langst echter werd er gespeeld op het land van Nees Wahlen. De eerste kantine die KDO kende bevond zich bij van der Jagt. Overigens komt in oude krantenberichten de naam DOK ook nog wel voor, maar over een voetbalvereniging met die naam is niets bekend. Vermoedelijk wordt daarmee gewoon KDO bedoeld.

Ca. 1930 VVV Voetbal Vereniging Vrouwenakker

Dat de toen nog jonge voetbalsport snel populair werd blijkt wel uit het feit dat er nóg een voetbalclubje ontstond: langs De Amstel voetbalde VVV op een terrein waar nu Piet Baars zijn land heeft. De jongens kwamen van de Drechtdijk, de Amstel en uit Vrouwenakker. In het midden van de doellat had men de naam VVV geschilderd. KDO heeft er ook gevoetbald, op de oude elftalfoto hieronder is de naam VVV op de lat te zien.

Hoe lang er doorgevoetbald is is niet bekend, waarschijnlijk tot het begin van de oorlog in 1940. Er werd in elk geval jaar in, jaar uit gevoetbald in De Kwakel. De koeien moesten wel nog eerst van het terrein gehaald worden en de vlaaien opgeruimd voordat er begonnen kon worden.
De doelen werden op de wedstrijddag zelf geplaatst en een doelnet was er niet. Krijtlijnen ontbraken eveneens, de sloot was de uitlijn. En na de wedstrijd fungeerde de sloot als wasgelegen-heid voor de spelers. Nimmer was er sprake van een grote club. Toen ten tijde van de oorlog de materialen schaars werden zijn alle clubjes opgeheven.

1945 Heroprichting KDO 1 september 1945

Kort na de bevrijding en midden in de wederopbouw was er behoefte aan een eigen dorpse voetbalvereniging zoals De Kwakel er verschillende kende vóór de oorlog. Veel Kwakelse jongens zochten hun voetbalplezier al in Uithoorn. In de zomer van 1945 werd er in de huiskamer van Cees van Zaal (Rzn) besloten om een voetbalvereniging op te richten. Aanwezig waren Arie Voorn, Cornelis Zaal, kapelaan Van der Stap en Cees van Zaal. Kapelaan Van der Stap was werkzaam in De Kwakel van 1944 tot aan 1947 en pastoor was J.J.J. Noordman, twee zeer stimulerende krachten achter de jonge vereniging.

Heel Oud KDO 1945-‘47

Het eerste terrein bevond zich op de hoek Noorddammerweg en Vuurlijn op het land van Harry van Schie en de kantine lag aan de achterkant van het huis van Hein Egberts.
Vader en moeder Egberts verzorgden de versnaperingen en Han de Jong hield zich bezig met de velden. Er mocht van de kerk pas na 12.00 uur gevoetbald worden. Tijdens wedstrijden droeg niet iedereen hetzelfde tenue. Geld had men nauwelijks en de materialen waren schaars, niet iedereen kon dat zo maar kopen. Voetbalschoenen kon men in Amsterdam in de Jodenbuurt voor een paar gulden bemachtigen. Naar Amsterdam dus, op de fiets natuurlijk. Ook naar de uitwedstrijden ging men op de fiets en pas jaren later met een Volkswagen busje. Aanvankelijk speelde men nog gescheiden. Dat betekende dat katholieke jeugd niet voetbalde tegen niet-katholieke. In die tijd achtte men dat beter voor de ontwikkeling van het kind. 

1957 Het nieuwe Sportcomplex aan de Vuurlijn

De burgemeesters van Uithoorn waren nooit zo coöperatief wanneer het De Kwakel betrof. Burgemeester Koot was hierop een uitzondering. Hij was een graag geziene gast in het dorp. Hij kende de Kwakelse mores en regelde veel voor de kleine gemeenschap.

Als het nodig is doppen Kwakelaars hun eigen boontjes wel. Iedereen zijn schouders eronder en elk evenement komt van de grond! Koot regelde dus een nieuw terrein voor de voetbalclub KDO en de Kwakelaars deden de rest.

De weg naar het terrein, "Het Hanenpad", is aangelegd door de leden en bestuursleden zelf, en de gemeente zorgde voor het materiaal. De kleedkamers en een kleine kantine werden eveneens door de leden zelf gebouwd, met een voortrekkersrol voor Willem Klijn en Jan Splinter. Ook de afrastering met de witte betonnen paaltjes met een staalkabel er doorheen werd door eigen mensen gerealiseerd. Zoveel enthousiasme en clubgeest typeert de Kwakelaar!

1957 Opening van het nieuwe KDO Sportpark aan de Vuurlijn

Vlaggen in de top en voor het hek staat Gerda Maas, dochter van Ben en Mien Maas. Het clubhuis met de kantine aan de voorkant en de kleedkamers aan beide zijkanten. Er waren in totaal 4 kleedkamers. Een koperen buis met gaatjes er in geboord diende als douche. Op de achtergrond liggen balen stro tegen de Ringdijk aan. De Kuil moest nog volgebouwd worden.

De clubbladen 't Kwakeltje en Ons Doel

Kapelaan van der Stap liet op eigen kosten een parochieblaadje maken met daarin ook verslagen van de wedstrijden. Pastoor Noordman bedacht er de naam 't Kwakeltje voor. Dit blaadje heeft bestaan van november 1945 tot november 1956. Vanaf 1 december 1956 kende KDO een eigen clubblad: Ons Doel.

De naam "Ons Doel" is verzonnen door mevrouw Habets-Voorn. Zij vond dat de naam een dubbele betekenis moest hebben: het levensdoel van de spelende mens en het passeren van de doellijn. Deze naam heeft de tand des tijds overleefd en bestaat al ruim vijftig jaar en is anno 2007 nog steeds erg goed bruikbaar.

1964-‘65 Promotiewedstrijd op het NFC terrein Amstelveen KDO -SMC 4-2

Foto: 1964-65 Dit team behaalde de 2e plaats in de 2e Klasse AVB in 1964 -'65. Om te promoveren moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden tegen SMC op neutraal terrein bij NFC in Amstelveen. Heel De Kwakel was uitgelopen naar Amstelveen, het stond zwart van de mensen rond het veld. KDO 1 won de beslissingswedstrijd met 4-2 en promoveerde naar de 1e Klasse AVB.