In herinnering

Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar leven mooie herinneringen om deze later nog eens te herbeleven, waarom zouden deze herinneringen aan een naaste dan niet in woord en beeld mogen voortleven. In deze rubriek wordt u de gelegenheid geboden om een mooie verhaal te plaatsen.