Maatregelen bescherming betaalbare woningvoorraad

16 januari 2020

Doordat de woningmarkt onder druk staat, stijgen de prijzen van de woningen. Ook in Uithoorn en De Kwakel. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door vele factoren en de gemeente is al jaren bezig om hier beleid op te maken. De gemeente heeft desondanks in de afgelopen periode aanvullende acties ondernomen om onze betaalbare koop- en huurwoningen te beschermen tegen verdergaande grote prijsstijgingen.

BETAALBAAR HOUDEN NIEUWE HUURWONINGEN
Een van de meeste recente acties is de vaststelling van een doelgroepenverordening door de gemeenteraad. Deze verordening zorgt er voor dat nieuwbouwwoningen (zowel sociale- als middenhuur woningen) voor een betaalbare huurprijs (middenhuur maximaal € 900,-) worden aangeboden en ook voor minstens 20 jaar betaalbaar blijven. Deze maatregel geldt zowel voor woningcorporaties als commerciële partijen.

ZELFBEWONINGSPLICHT EN ANTI-SPECULATIEBEDING KOOPWONINGEN
Daarnaast heeft het college onlangs een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding ingevoerd. Hiermee wordt het onmogelijk gemaakt om te speculeren met nieuwbouw koopwoningen tot ongeveer 300.000 euro (de NHG grens) of om de woningen na aankoop te verhuren.

VOORRANG NIEUWBOUW
Nieuwbouw huurwoningen van de woningcorporatie worden met voorrang aangeboden aan inwoners van de gemeente. Voor koopwoningen neemt de gemeente het initiatief om met ontwikkelende partijen afspraken te maken over het lokaal adverteren van deze woningen. Door deze afspraken worden de kansen voor inwoners vergroot om een nieuwbouwwoning te kopen.

STARTERS OP DE WONINGMARKT
De gemeente stuurt bij nieuwbouw voor starters op de woningmarkt ook op de realisatie van goedkope koopwoningen. Een voorbeeld hiervan is de Kleine Weelde (locatie C). Op deze locatie worden onder andere woningen gebouwd met een verkoopprijs onder de 200.000 euro. Tevens ondersteunt de gemeente starters op de koopwoningmarkt door de mogelijkheid te bieden een starterslening af te sluiten en in de huurmarkt door meer sociale huurwoningen te reserveren voor jongeren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Eigen Haard om voor jongeren een aantal midden-huurwoningen beschikbaar te stellen om deze te verhuren met een zogenaamd Friendscontract, waarbij drie vrienden een woning delen.

WOONDEAL
Niet alleen de gemeente Uithoorn neemt maatregelen om te zorgen voor meer betaalbare woningen, maar ook de regio. Zo heeft de Metropoolregio Amsterdam (waar gemeente Uithoorn onderdeel vanuit maakt) afgelopen zomer een woondeal met het Rijk gesloten om het woningtekort terug te dringen.

Bron: Gemeente Uithoorn (via 0297.nl)

Naar het overzicht