1887 - Uit de oude doos: De Kwakelse tol

Na de aanleg van de Drechtdijk en de verbreding van de Boterdijk van voetpad tot rijweg bleek dat veel niet-ingezetenen van deze nieuwe weg gebruik maakten. Ook werd er veel vee gedreven, waardoor de nieuw-aangelegde wegen veel te lijden hadden. Omstreeks 1885 besloot de Uithoornse gemeenteraad op de driesprong Boterdijk-Drechtdijk-Kwakelsepad een tol op te richten om gelden te innen voor het onderhoud van de wegen. De Hogere overheden bleken echter niet zo enthousiast over de tolheffing voor de Drechtdijk, omdat deze weg geheel door de polder onderhouden werd en niet door de gemeente.

Tenslotte besloot het gemeentebestuur dan alleen maar tol te heffen voor de Boterdijk. Die tol werd geplaatst bij de kerkbrug in het jaar 1887. Tweederde van de netto-opbrengst was bestemd voor de gemeente en éénderde voor de polder. De tol is nooit een groot financieel succes geweest. De op-brengst daalde zelfs in de loop der tijd. Tenslotte besloot de gemeenteraad om de tol per 1 januari 1919 op te heffen.

Op de bovenstaande prent, die genomen is vanaf het Kwakelse pad, zien we het tolgaarderhuisje met het opschrift "Tol voor rijwielen". Daarnaast zien we de oude kerkbrug, die over de kleine Drecht lag. Links op de achtergrond is nog juist de Boterdijk te zien, die naar Uithoorn leidt. Rechts langs het winkelpand ligt de Drechtdijk naar Vrouwenakker. Inmiddels is ook hier veel veranderd: de tol verdween in 1919 en de sloten zijn gedempt. Alleen het winkelpand op de hoek staat er nog. Vroeger was dit de kruidenierswinkel van de familie Voorn. Thans is in dit pand de woninginrichtingzaak van Huub van Vliet gevestigd. Op het dichtgegooide gedeelte van de Kleine Drecht ( rechts) zijn thans parkeerplaatsen gemaakt. De bomen uiterst links stonden rond de oude Rooms-katholieke kerk.

Bron: een oude krant datum en naam van de krant zijn niet bekend. Dit stukje historie is afkomstig uit de verzameling van (Andre) A.M.Winter.