1973 - Cafe Pouw in De Kwakel heeft plaatst gemaakt voor Jac.Oosterveer

De Kwakel - In de serie 'Historische Kroegentocht' komen we in De Kwakel terecht. Vroeger stond daar 'Café Pouw'. Later werd dit cafeetje gesloopt en daarna verrees op die plaats het pand van Jac. Oosterveer. Over een ander café in De Kwakel, 'Crone' genaamd is maar heel weinig bekend. Er is zelfs (nog!) geen foto van gevonden.

Café Crone was gevestigd aan de Vuurlijn. De exacte plaats was achter de Vuurlijn tussen de woning van Schuurman en Hein Egberts. Het café was geen eigendom van Hein Crone. Hij pachtte het van Piet de Kruif. Piet woonde namelijk niet in De Kwakel zelf In 1927 bestond deze kroeg al want de Kwakelse muziekvereniging Tavenu is hier opgericht. In eerste instantie werd de vereniging 'Crescendo' genoemd. Pas later werd het Tavenu; Ter Aangename Verpozing en Nuttige Uitspanning. In 1930 brandde de kroeg volledig af en is niet meer herbouwd. Hein Crone verhuisde vervolgens naar Kudelstaart.

Rond 1900 stond aan de Boterdijk het café van Cornelis Pouw. Op de gevel van het pand stond boven de deur: 'billiard toulet', oftewel 'biljarten en kaarten'. Comelis was een vroom mens, wat bleek uit een spreuk die binnen in het café te vinden was. 'Ik heb nat in mijn vat, dat is voor de vrome, wie vechten haat en borgen laat, mag vrij hier binnen komen.' Cornelis was net als vele anderen in die tijd niet alleen een kroegbaas. Hij was tevens kapper en slachter. Ongeveer tot 1920 werd het café van Pouw gebruikt voor de algemene vergaderingen van het bestuur van de Boerenleenbank, later de Rabobank. Na die tijd bleek de zaal te klein en werden de vergaderingen in Uithoorn gehouden in het café-restaurant Fritschy. In 1954 overleed Cornelis Pouw. De grond en het gebouw werden vervolgens eigendom van de kerk, op voorwaarde dat het een gemeenschaps- functie zou krijgen. Dat is inderdaad gebeurd.

Jarenlang werd er bijvoorbeeld door verenigingen als Kunst en Genoegen, de damclub in De Kwakel, gebruikgemaakt van de ruimte van het voormalige café. To van Doom beheerde het gebouw vanaf 1955 en het voormalige 'café Pouw' werd vanaf die tijd 'Ons Huis' genoemd. Samen met Jo Vlasman heeft To van Doom tot aan 1973 'Ons Huis' beheerd. Toen werd het gebouw gesloopt. In 1992/1993 werd op diezelfde plaats, Boterdijk 197, het kantoor van Jac. Oosterveer gebouwd. Later werd in het centrum van De Kwakel het nieuwe dorpshuis gebouwd, dat veelvuldig gebruikt wordt door allerlei verenigingen.

Café 'De Huifkar' heeft geen lange geschiedenis, velen kunnen zich deze kroeg nog wel herinneren. Het café was gevestigd aan de Drechtdijk 86 in De Kwakel In vroeger tijden was in dit pand een meubelzaak gevestigd van de heer Van Oort. Huib en Marieke Baartman beginnen in de jaren zeventig vol enthousiasme het café dat de naam 'Café de Huifkar' krijgt. Echter, de plannen voor het aanleggen van de Noord-Zuidroute krijgen steeds vastere vorm en in 1987 moet het café sluiten. Vervolgens is het pand gesloopt en de weg is inmiddels aangelegd. Huib en Marieke zijn naar Leimuiden vertrokken en begonnen daar opnieuw. Zij hebben een café/restaurant/discotheek. Officieel heet deze zaak 'De Parel' . maar in de volksmond wordt de naam 'Dirk en Dit' gebruikt.

Iedereen die nog iets weet over oude , inmiddels verdwenen of veranderde kroegjes en cafeetjes in De Kwakel of in het bezit is van oude foto 's en erover wil vertellen, kan mailen naar onze stichting

Bron: Witte weekblad - Samira Fiesler 22 maart. 2001
Foto's: collectie Van der Jagt. Artikel Witte Weekblad 22-03-2001

Betreffende de brand uit 1930 heeft onze stichting meer informatie, dit is binnen kort volledig te lezen op onze site.