1917 - 2010 - De Drechtdijk (7)

Drechtdijk Toen.. 1917:
De Drechtdijk is in 1884 aangelegen, het was een belangrijke schakel tussen Amsterdam en Gouda. Het verkeer bestond in die tijd nog uit paard en wagen. In het centrum, waar je op deze foto de elektratoren ziet, stond bij de aanleg van de Drechtdijk een Tolhuisje, waar betaald diende te worden, om deze weg te gebruiken.

Dit is geweest van 1884 tot ca.1910, daarna is dit afgeschaft. Links ziet u de Kleine-Drecht, dat water was vroeger heel breed en is aangedamd en de Drechtdijk is zo ontstaan.

In vroeger tijden gingen de Kwakelaars altijd met de boot naar de kerk of school. Verder ziet u op dit oude plaatje, de oude St.Jans Geboorte kerk uit 1875, het elektrahuisje en rechts de winkel en de huizen van Dirk Voorn. De boom en hek rechts vooraan is van Café Leenders.

 

2010 Drechtdijk...Nu:
(19 december 2010) Het water van de Kleine-Drecht heeft plaats gemaakt voor parkeerterrein en asfalt. De oude kerk is in 1968 vervangen door een nieuwe kerk en het oude pand van Voorn, is vervangen door de Drechtstaete. Het dorp is behoorlijk op de schop gegaan door de loop der jaren.

Gepubliceerd december 2011 Witte Weekblad
(foto's: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)