2011 - 2016 De Oker (41)

2011 De Oker, …Toen
Een beeld van 5 jaar geleden, het tuinland van Co Vlasman (Czn) met daarop de oude bloemenschuur en het oude ketelhuis. Kort hierna werd het ketelhuis gesloopt. Tijdens de Tour de France werd het ketelhuis sinds jaar en dag ingericht en versierd tot het vertrouwde “Tour Home”. Hier speelde men vol overgave drie weken lang het Tour De Kwakelspel. Daarbij worden gezamenlijk de touretappes gevolgd en probeert men de eerste 10 renners van elke etappe te voorspellen. En dat is altijd een vermakelijk spektakel voor de deelnemers. Voor het Tour Home is een nieuwe locatie gevonden: 20 meter verderop, op het erf van broer Ton Vlasman (Czn) en zo bleef dit Kwakels erfgoed bewaard.

2016 De Oker, … Nu
Na de sloop van alle opstallen in september 2011, werd op deze plek de laatste paal geslagen op 2 december 2011. Als gevolg van de crisis heeft de bouw een tijdje stil gelegen, waarna het is afgebouwd door HSB Bouw uit Volendam. De moderne wijk is in 2016 helemaal opgeleverd en volledig bewoond. Dit stuk grond werd vroeger al De Oker genoemd, maar dat was in vergetelheid geraakt. De aanwezigheid van ijzeroxide geeft een rood- tot geelbruine kleuring aan de veengrond. De naam ‘Oker’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Ochros’ wat geelachtig betekent. De naam De Oker voor deze wijk werd aangedragen door onze stichting bij de toenmalige projectontwikkelaar Phanos. Zo blijft de oude naam De Oker uit 1859 bestaan voor in de toekomst, Toen & Nu.